SlotssøBadet

“SlotssøBadet har implementeret nyt avanceret vagtplansystem for vore 6 afdelinger med mere end 85 medarbejdere i 2010. Det har været vigtigt for os, at vi fik den rigtige rådgivning, som tog udgangspunkt i hverdagen med alle dens problemstillinger m.v. omkring lønforhold, timetildeling samt kommunikation med vore medarbejdere.
Patricia har igennem hele forløbet været en dygtig og ihærdig system-konsulent , som hele tiden har sørget for at vi forfulgte de delmål, som vi havde sat op. Ofte fører sådanne projekter en stillingtagen til forholdene op til revision og herved har Patricia bidraget med mange gode diskussioner og været dygtig til at vende tingene i det rigtige perspektiv.

Vi er utrolig glade for den kompetente vejledning, der er blevet givet indenfor dette yderst vigtige område.”

Edvard Køhrsen

Centerchef i SlotssøBadet